Zajmujemy się rozwojem nowych biznesów na terenie  Rosji (Moskwa, Sankt Petersburg), Białorusi (Mińsk). Nasza oferta skierowana do dyrektorów oraz kadry kierowniczej małych oraz średnich przedsiębiorstw, które chcą wejść na rynki Europy Wschodniej (Polska, Czechy) oraz Państw byłego Związku Radzieckiego (Rosja, Ukraina).

Realizacja start up projektów na terenie Krajów WNP (Rosji, Białorusi) "pod klucz":

  • rejestracja osoby prawnej;
  • wynajem biur i obiektów komercyjnych;
  • dobór personelu;
  • uzyskanie licencji i certyfikatów;
  • uzyskanie kredytów na działalność przedsiębiorstwa;
  • organizacja rachunkowości;
  • wyszukiwanie kontrahentów;
  • promocja towarów i usług na rynek krajów WNP;