Rozwoj spółki

Rozpoczęcie działalności gospodarczej za granicą, w innej jurysdykcji zagranicznej jest często spotykają się z problemem efektywnego zarządzania nowo powstałej spółki zagranicznej. Wynika to z obiektywnych czynników (na przykład w niektórych krajach koniecznym jest uzyskanie zezwolenia na pracę dla Kierowników obcokrajowców) i subiektywna - nie zawsze jest łatwe w obcym kraju znaleźć odpowiedniego pracownika, któremu można powierzyć stanowisko Kierownika albo jednoosobowego organu wykonawczego jak w niektórych krajach (na przykład w Białorusi i Rosji)

WEBLS  wspiera swoich klientów w wyborze najlepszego rozwiązania dla każdego Państwa (Polsce, Czechach, Rosji oraz Białorusi)

W Polsce, najbardziej efektywnym rozwiązaniem jest nasza usługa "Dyrektor Zarządzający". Taka osoba nie jest członkiem Zarządu - kolegialnego organu wykonawczego, jego dane nie są wpisane do KRS i prawa są ograniczone (określone) w Umowie zlecenia lub Pełnomocnictwie, co pozwala Zarządowi utrzymywać kontrol nad Spółką. W przypadku Spółki w Rosji lub Białorusi kwestia kontroli nad spółką jest nieco inna. W tych krajach jednoosobowy organ wykonawczy Spółki (Generalny Dyrektor, Dyrektor Zarządzający) jest wymagany, a osoba na tym stanowisku musi być fizycznie obecna na terenie tego państwa (niespełnienie tego warunku może pociągnąć za sobą odpowiedzialność). Praktyka pokazuje, że dla inwestorów zagranicznych kwestia znalezienia odpowiedniego i wartego zaufania Kierownika stanowi poważny problem. Może to być spowodowane niemożnością powołania i zatrudnienia na tym stanowisku obywatela obcego Państwa - przedstawiciela inwestora ze względu na parcie niektórych procedur migracyjnych.

WEBLS firma posiada niezbędne możliwości i narzędzia dla rozwiązania problemów swoich klientów na terytorium Rosji i Białorusi poprzez świadczenie usług na Jednoosobowego organu wykonawczego.