Rozwiązania „Globalna mobilność”

Oczywistym jest fakt, że skuteczne zarządzanie prowadzoną działalnością nie jest możliwe bez pracowników. Jeżeli chodzi o aktywność w kraju, to kwestia zatrudnienia pracownika nie przedstawia  obecnie problemów dla przedsiebiorcy. Jednakże, jeśli firma rozpoczyna działalność gospodarczą w obcym kraju – na terenie państw Unii Europejskiej lub krajów byłego Związku Radzieckiego,  znacznie wzrasta możliwość napotkać pewne trudności: prawidłowe prowadzenie procesu rekrutacji i rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym pracownikiem zagranicznnym, załatwienie entualnych formalności migracyjnych, prawidłowe sporządzenie umowy o pracę, oddelegowanie personelu, a także - legalne i "bezbolesne" rozstawanie się z pracownikiem. Dla wsparcia naszych Klientów w w/w sytuacjach WEBLS aktywnie w dziedzinie GLOBAL MOBILITY SOLUTIONS, które obejmuje: 

- Pomoc w znalezieniu pracowników w obcym kraju;

- Pełny zakres usług w dziedzinie prawa pracy (Polska, Rosja, Białoruś) - zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę, w tym z osobami na kierowniczych stanowiskach w spółce, rozstrzyganie sporów pracowniczych, audyty (due diligence) sprawdzanie za zgodność z prawem unów o prace (stosunku pracy) i  etc.;

- rozwiązanie kwestii migracyjnych, biznes migracja, jak również świadczenie szerokiego zakresu usług migracyjnych: Uzyskanie pozwoleń na pobyt, dokumentów pobytowych, pozwoleń na pracę dla pracowników zagranicznych, legalizacja pracowników oddelegowanych za granicę, i tak dalej.