Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie prawa korporacyjnego dla spółek z Polski, Czech, Rosji, Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu, które prowadzą działalność importu / eksportu. Nasz zespół w Warszawie, Mińsku, Moskwie i Pradze zapewni pełną obsługę prawną. Nasza oferta przeznaczona jest dla dyrektorów i kadry kierowniczej małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą wejść na rynki Europy Wschodniej i państw byłego Związku Radzieckiego (Rosja, Ukraina, Kazachstan). 

• Akredytacja oddziałów i przedstawicielstw zagranicznych dla osób prawnych w Polsce, Czechach, Rosji, Białorusi;

• Badanie zobowiązań umownych,  korporacyjnych  dokumentów, transakcji;

• spory korporacyjne między członkami i akcjonariuszy, prowadzenie negocjacji ;

• Rejestracja, restrukturyzacji, reorganizacji, likwidacja podmiotów prawnych;

• wsparcie prawne podczas zwiększenia i  redukcji kapitału zakładowego;

• wsparcie prawne podczas prowadzenia walnego zgromadzenia spółki;

• ochrona interesów wierzycieli i dłużników w postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym;