Prawo kontraktowe

Nasi prawnicy świądczą następujące usługi w dziedzinie usług prawa kontraktowego:

- badania wzorów umów pod względem zgodności z prawem, w tym „umów bezimiennych”, ocena ryzyka finansowego oraz prawnego które sa zawarte w umowach; weryfikacja osoby podpisującej umowę (Przezes, Osoba pełniąca obowiązki Prezesa, Przedstawiciel działający przez pełnomocnika, Szef biura lub Oddziału), w tym z punktu widzenia prawa kontraktowego; 

- usługi sporządzania umów: sporządzanie umów skomplikowanych w różnych wersjach językowych, w tym tworzenie umów niestandardowych, nie określonych prawem (zasada swobody umów), również tworzenie umów mieszanych;

- ochrona interesów klientów pod czas prowadzenia negocjacji przy zawieraniu, wprowadzeniu zmian lub rozzwiązaniu umów;

- analiza i sporządzanie umów międzynarodowych (tworzenie skutecznych mechanizmów ochrony praw klienta, opracowywanie klauzul arbitrażowych, etc.);

- doprawadzanie umów handlu zagranicznego (eksportowych) zgodnie z wymaganiami towarzystw ubezpieczeniowych (np. KUKE – Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.);

- Zapewnienie państwowej rejestracji odpowiednich umów lub ich poświadczenia notarialnego.